Verzekering verbouwing

Aanvraag Verbouwingsverzekering

Wat is gedekt met de verzekering verbouwing?

Rubriek 1: Het bouwwerk

 • Schade aan het bouwwerk tijdens de (ver)bouwperiode. Zelfs als u de schade zelf veroorzaakt.
 • Het risico van diefstal van bouwmaterialen.
 • Schade die de aannemer veroorzaakt bij werk na de oplevering (tijdens de zogenoemde onderhoudsperiode). Dit geldt alleen als de onderhoudsperiode in het contract met de aannemer of in het bouwplan (bestek) staat.
 • Kosten van het opruimen van de schade zijn gratis meeverzekerd. Dit geldt tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag.

Rubriek 2: Aansprakelijkheid

 • Veroorzaken de werkzaamheden schade bij anderen? Dan bent u daarvoor verzekerd.
 • Let op: U bent alleen verzekerd tegen schade die u veroorzaakt tijdens de bouw of tijdens de onderhoudsperiode vlak na de bouw.

Rubriek 3: Bestaande onroerende zaken van de opdrachtgever

 • Ook schade aan uw bestaande huis of gebouwen kunt u meeverzekeren.
 • Kosten van het opruimen van de schade zijn gratis meeverzekerd. Dit geldt tot 10 procent van het verzekerde bedrag.

Wat is niet gedekt?

 • Sommige zaken zijn niet gedekt. Bijvoorbeeld:
 • Als de schade al door een andere verzekering is gedekt.
 • Schade aan personen die beroepsmatig meewerken aan de (ver)bouw.
 • Schade aan de bestaande gebouwen door brand of ontploffing.

Meer weten over de verbouwingsverzekering?

Als u vragen heeft of meer informatie wenst over de verbouwingsverzekering, bel Honig en Honig 072-5642669 of mail uw vraag aan info@honigenhonig.nl. Wij zijn u graag van dienst.