Checklist verbouwingsverzekering

Aanvraag Verbouwingsverzekering

Een goede CAR-verzekering is onmisbaar als u gaat verbouwen. Daarmee voorkomt u financiële schade als er iets misgaat. Welke verzekeringen heeft u nodig bij de bouw of verbouwing van uw huis of appartement?

Check de CAR-verzekering

Controleer van tevoren of de aannemer een CAR-verzekering (Construction All Risks) heeft. De CAR-verzekering dekt schade die de aannemer tijdens de verbouwing veroorzaakt, aan het werk zelf en aan uw of andermans eigendom. Uiteraard kunt u ook zelf onze verbouwingsverzekering afsluiten.

Rechtsbijstandverzekering

Als een geschil met bijvoorbeeld de aannemer eindigt in een juridisch conflict, kunnen de kosten aardig oplopen. Met een rechtsbijstandsverzekering bent u daartegen verzekerd. Zorg dat u de rechtsbijstandverzekering wel op tijd afsluit. De meeste verzekeraars hanteren een wachttijd van drie maanden. Juridische problemen die in die periode ontstaan, zijn niet gedekt.

Opstalverzekering

Een verbouwing kan ertoe leiden dat de waarde van uw woning, en dus ook de herbouwwaarde, hoger wordt. In dat geval moet ook de opstalverzekering worden aangepast. Om te voorkomen dat u onderverzekerd raakt, kunt u uw plannen beter vooraf met uw verzekeraar of tussenpersoon bespreken. De polis wordt dan voor de oplevering van de verbouwing aangepast.

Tips

Is de woonhuisverzekering gewoon geldig bij een verbouwing?

Gaat u uw woning verbouwen? Uw woonhuis- of opstalverzekering biedt een beperktere dekking als de woning gedurende die verbouwperiode niet wordt bewoond. Tijdens de verbouwing is het huis alleen verzekerd tegen schade door brand, blikseminslag, ontploffing, storm en schade door vliegtuigen. Diefstal en vandalisme zijn alleen gedekt als er sprake is van braak. Let op: Dit geldt alleen als de woning tijdens de verbouwing onbewoond is. Blijf je tijdens de verbouwing in je woning wonen dan blijft meestal de gewone dekking van je woonhuisverzekering van kracht. Je moet dan bij schade wel kunnen aantonen dat deze geen direct verband houdt met de verbouwing. Tip! Met de woonverzekeringen van Honig en Honig kunt een aantal verzekeringen uitgebreid met elkaar te vergelijken, u kunt direct zien welke dekking zij bieden. Zo kunt u gemakkelijk een goedkope woonhuisverzekering afsluiten die past bij uw wensen.

Na de verbouwing herbouwwaarde laten aanpassen

Door een verbouwing wordt de woning meestal meer waard. Dit betekent ook dat de herbouwwaarde woning, waar het verzekerde bedrag op is gebaseerd, hoger is. Het is dus van belang om de nieuwe gegevens van je woning zo snel mogelijk na de verbouwing door te geven aan je verzekeraar. Zo voorkom je dat je onderverzekerd raakt. Klik hier voor een herbouwwaardemeter. Heeft u een woonhuisverzekering via Honig en Honig afgesloten? Neem dan contact met ons op om de nieuwe gegevens over uw woning door te geven. Dit kan via telefoonnummer 072-564 26 69 of info@honigenhonig.nl.

Inboedelverzekering voor de bouwmaterialen?

Tijdens een verbouwing zijn vaak dure bouwmaterialen in de woning aanwezig. Omdat de dekking voor de inboedelverzekering hiervoor meestal niet toereikend is, kunt een verbouwingsverzekering afsluiten voor deze materialen. Bent u op zoek naar een inboedelverzekering? Klik hier voor een vergelijking van uw inboedelverzekering.

Kijk ook naar uw aansprakelijkheidsverzekering

Laat u de verbouwing uitvoeren door een aannemer? Let er dan op of de aannemer een CAR-verzekering heeft afgesloten. Deze verzekering dekt de schade die een aannemer tijdens een verbouwing aanbrengt aan de woning of aan uw eigendommen. Gaat u zelf de verbouwing uitvoeren en laat u zich daarbij helpen door vrienden? Vraag hen dan te controleren of ze een aansprakelijkheidsverzekering hebben en of deze een schade aangebracht tijdens de verbouwing vergoedt. Ook als je zelf bij iemand gaat helpen met een verbouwing is het verstandig de dekking van je aansprakelijkheidsverzekering te controleren. Ook hier kan de verbouwingsverzekering een dekking bieden in geval van aansprakelijkheid.

Nulmeting

Als u verbouwt kan het huis van uw buren beschadigd raken, bijvoorbeeld door heiwerkzaamheden. Bied indien nodig aan de bouwtechnische staat vast te leggen met een nulmeting. Zo kunt u zien of achteraf schade is ontstaan.

Zelf nulmeting doen

  • Beschrijf gebreken van alle kamers en buitengevels.
  • Zit er een scheur in een muur? Geef aan hoe de scheur loopt: horizontaal, verticaal, schuin of trapsgewijs.
  • Maak gedetailleerde foto’s met een kleine liniaal voor de breedte en lengte.
  • Maak overzichtsfoto’s van het gebrek in het grote geheel.
  • Geef lengte en breedte van een scheur aan (scheurvorming kleiner dan 0,5 mm / scheurvorming groter dan 0,5 mm tot … mm).
  • Geef op een gekopieerde plattegrondtekening en de gevelaanzichten aan waar de scheurvorming zich bevindt.
  • Neem in het rapport de plaats van de scheurvorming op.
  • Onderteken met buren en aannemer het rapport met daarop de datum.

Een deskundige aangesloten bij NIVRE heeft dikwijls meer bouwkundige kennis. Een bouwkundig adviesbureau kan een basisopname doen. Zo kunt u onze adreslijst vooropname gebruiken een afspraak voor een nulmeting.

Rol aannemer

Belangrijk is dat de aannemer de uitgevoerde nulmeting officieel accepteert. Maak samen met de buren en de aannemer afspraken over de nulmeting en zorg ervoor dat de aannemer en de buren het rapport van de nulmeting ondertekenen. De aannemer is verantwoordelijk bij schade die door zijn werkzaamheden ontstaat. Is hij niet betrokken geweest bij de nulmeting? Dan kan hij zeggen dat een scheur voor de verbouwing al aanwezig was.

Meer weten over de verbouwingsverzekering?

Als u u vragen heeft of meer informatie wenst over de verbouwingsverzekering, bel Honig en Honig 072 – 564 26 69 of mail uw vraag aan info@honigenhonig.nl. Wij zijn u graag van dienst.